The Vault

Conversation Between jonnydoyle.com and aventador

1 Visitor Messages

  1. review đào tạo kế toán theme thành lập công ty tư vấn luật dịch vụ kế toán ǵ - đối tượng dù sao cũng là ḥang đế đương nhiệm của đế quốc, ở sau lưng mà nói xấu vua chính là một tội lớn. Đối phương dù sao cũng là đứa con trai yêu thích của ḥang đế, cho dù nói sau lưng lăo vài câu không tốt cho dù để người khác biết được cũng không sao, nhưng là ḿnh th́ vạn lần không thể trả lời được !
    -Cha ta tại vị bốn mươi năm, đáng tiếc là đại lục đă ḥan ṭan thống nhất, làm ǵ c̣n nơi nào để ông ấy chinh phục cũng như phát tiết dục vọng chinh phục của ḿnh ? Chỉ c̣n duy nhất là sa mạc tây bắc lúc này cuối cùng có một ít dị tộc vẫn c̣n ngoan cố, cha ta đă tổ chức một lần viễn
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
Ernie Ball Forums