BFR Feb 2020

Conversation Between bigman and aventador

1 Visitor Messages

  1. review đào tạo kế toán theme thành lập công ty tư vấn luật dịch vụ kế toán màu đỏ như máu đang bay nhẹ nhàng phía trên ngựa của ḿnh.
    Lập tức thấy ngón tay Semel điểm nhẹ tạo thành Vơng thuật bay ra ngoài. Từng đạo tia sáng bạc kết thành lưới bay ra, chỉ điểm một cái đă đánh trúng một kỵ sĩ, khiến hắn cả người lẫn ngựa ngă lăn xuống cùng nhau. Sau khi Semel điểm thêm vài lần nữa th́ những kẻ phía sau đă ngă lăn hết, không cách nào truy đuổi được nữa.
    Đỗ Duy vừa muốn mở miệng cám ơn, sắc mặt Semel đột nhiên trầm xuống:
    -Phía trước vẫn c̣n một ma pháp sư cường đại! Hăy coi chừng!
    Vừa nói xong, bất ngờ nghe thấy một thanh âm cực ḱ du dương, thanh âm này miên man kh
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
Ernie Ball Forums